Sigurni obeleživači: Zaštitite svoje omiljene veze u Chrome-u lozinkom

->

Ako ste korisnik Google Chrome-a, danas imate još jedan bezbednosni sloj koji bi u to vreme mogao biti od koristi da bi te veze bile privatne. Secure Bookmarks je proširenje za veb pretraživač koji lozinkom štiti obeleživače.

Postoji mnogo scenarija u kojima će vam ovo biti prilično korisno. Na primer, s vremena na vreme posećujete određene veb stranice i samo želite da to ostane tajna ili radite istraživanje za veoma poseban poklon i ne želite da druga osoba zna.

Sigurni obeleživači su odlično rešenje i nije ga teško koristiti. Kada instalirate proširenje, samo kliknite na dugme za značku (jer je ovo prvi put, bićete preusmereni na stranicu podešavanja da biste kreirali novu glavnu lozinku), a veza se odmah dodaje. Mogu se dodati i neka prilagođavanja, kao što je, možete kliknuti na ikonu olovke i urediti ime veze, ikona (X) je za brisanje, a strelice nagore i nadole da daju prioritet redosledu svakog obeleživača.

Sve vaše privatne omiljene veze su izolovane iz obične fascikle sa obeleživačima i da bi te veze bile skrivene kada se udaljite od računara, jednostavno kliknite na Одјавити се ikona na proširenju.

Via Lifehacker